Op 15 maart 2001 is de bewonersvereniging Reeuwijk één dorp statutair opgericht en ingeschreven onder nummer 24319767 in het register van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

 

De bewonersvereniging heeft tot doel het behoud van het karakter en leefklimaat in en rond Reeuwijk– dorp. Ze tracht dit doel te bereiken door onder andere het voeren van overleg met bewoners, gemeenten en instellingen. De vereniging telt momenteel 104 gezinnen en vertegenwoordigt hiermee circa  30 % van alle huishoudens in Reeuwijk dorp.

Mutsaershof 3

2811 LW Reeuwijk

Ons adres: Secretariaat

Telefoon: 0182 - 395610

E-mail: info@reeuwijk-1-dorp.nl

Bewonersvereniging Reeuwijk één Dorp

een oase in groen en water

Reeuwijk dorp met zijn karakteristieke RK Kerk

Oprichting